Brand Alliances – Fördjupning

HUR UTVECKLAR DU FRAMTIDENS SAMARBETEN I PRAKTIKEN?

Datum för nästa utbildningstillfälle är torsdag den 9 maj 2019.

Spelplanen för sponsringsbranschen har kraftigt förändrats. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances vinner mark oavsett om de avser idrott, samhällsengagemang, gaming, teater, mijöfrågor eller mode.

Kursdagen riktar sig till dig som arbetat några år med varumärkessamarbeten, kommunikation, HR eller hållbarhet. Den inriktar sig på praktiska samtal och workshops kring Brand Alliances.

Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance och sker torsdag den 9 maj kl 9-16. Vi håller till i våra lokaler hos Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm (mitt emot Centralen).

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Brand Alliances – antalet samarbetsformer bara ökar
  • Är din organisation mogen att växla över till Brand Alliances?
  • Gen Z och Alpha kids är 2020-talets målgrupper – hur blir du relevant för dem?
  • Syftesdrivna företag och aktivt samhällsengagemang blir alltmer avgörande
  • Egna kanaler – en guldgruva för aktivering hos alla parter
  • Brand Alliances, sociala media och influencermarknaden
  • MINIWORKSHOP – vi kreerar tillsammans framtidens Brand Alliance-projekt

ANMÄLAN

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 6.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, lunch och kaffe/snacks. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.